თებერვალი 19, 2022

ვაქცინაცია და მისი სამართლებრივი ასპექტები

ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მსჯელობას სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია, ასევე ზოგიერთი პირის მიერ გარკვეული მიზეზით სამედიცინო ჩარევაზე/ სისხლის გადასხმაზე უარის თქმის კანონიერების შესახებ. 2001 წლის 26 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა და  განმარტა

პაციენტის გარდაცვალების გამო საავადმყოფოს პასუხისმგებლობაზე

ადვოკატი დავით მეტრეველი პაციენტის გარდაცვალების გამო სამედიცინო დაწესებულების პასუხისმგებლობაზე, ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის გამო პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე. დიდი ხნის განმავლობაში, იურიდიულ სივრცეებში არსებობდა მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება არ