ივნისი 2022

გამოხატვის თავისუფლება

  ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოხატვის თავიუსფლებისა და რელიგიის თავისუფლების, როგორც ძირითად უფლებათა დაპირისპირების თვალსაჩინო და უახლეს მაგალითს წარმოადგენს. იურიდიული კომპანია სამართლის ხელის იურისტების ანალიზი საკითხზე თუ სად მთავრდება გამოხატვის თავისუფლება. პრეზერვატივების ქართული ბრენდის

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები?!

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები? აშშ სასამართლი პრაქტიკის საფუძველზე ადვოკატი დავით მეტრეველი- მოსულა თუ არა შეცდომები?! რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს, თუ მართვის მოწმობის ასაღებად ემზადება, ხოლო ინსტრუქტორთან მიმდინარე პრაქტიკული მეცადინეობისას დააზიანებს მანქანას ან და

სხეულის სამართლებრივი მდგომარეობა

ადვოკატი სხეულის სამართლებრივ მდგომარეობაზე ჩვენი სხეული – ჩვენი საკუთრება?! თუ დავაკვირდებით, გამონათქვამი: ჩემი სხეული ჩემი საკუთრებაა, სულაც არ არის კანონშესაბამისი. თუ დავუშვებდით, რომ ჩვენი სხეულის ნაწილები ჩვენ გვეკუთნის, მაშინ მივიდოთით იმ დაშვებამდეც, რომ შეგვეძლებოდა მისი

არაპირდაპირი დისკრიმინაცია

ზოგჯერ ვხვდებით კომპანიების მიერ განთავსებულ ვაკანსიებს, სადაც გაუმართლებლად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, მაგალითად დამლაგებლის, მძღოლის და სხვ. პოზიციაზე. ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომელმაც არაპირდაპირი დისკრიმინაციის ცნების არსებობის შესაძლებლობაზე დააფიქრა მსოფლიო, განიხილა აშშს უზენაესმა სასამართლომ Griggs