ივნისი 16, 2022

სხეულის სამართლებრივი მდგომარეობა

ადვოკატი სხეულის სამართლებრივ მდგომარეობაზე ჩვენი სხეული – ჩვენი საკუთრება?! თუ დავაკვირდებით, გამონათქვამი: ჩემი სხეული ჩემი საკუთრებაა, სულაც არ არის კანონშესაბამისი. თუ დავუშვებდით, რომ ჩვენი სხეულის ნაწილები ჩვენ გვეკუთნის, მაშინ მივიდოთით იმ დაშვებამდეც, რომ შეგვეძლებოდა მისი