ივნისი 18, 2022

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები?!

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები? აშშ სასამართლი პრაქტიკის საფუძველზე ადვოკატი დავით მეტრეველი- მოსულა თუ არა შეცდომები?! რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს, თუ მართვის მოწმობის ასაღებად ემზადება, ხოლო ინსტრუქტორთან მიმდინარე პრაქტიკული მეცადინეობისას დააზიანებს მანქანას ან და