ივნისი 26, 2022

გამოხატვის თავისუფლება

  ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოხატვის თავიუსფლებისა და რელიგიის თავისუფლების, როგორც ძირითად უფლებათა დაპირისპირების თვალსაჩინო და უახლეს მაგალითს წარმოადგენს. იურიდიული კომპანია სამართლის ხელის იურისტების ანალიზი საკითხზე თუ სად მთავრდება გამოხატვის თავისუფლება. პრეზერვატივების ქართული ბრენდის