ვარანტი

რა არის ვარანტი?

ვარანტი ვარანტი არის საქონლის შემნახველი სასაწყობის მიერ გაცემული დოკუმენტი,

რომლითაც დასტურდება შესაბამისი სახის, რაოდენობისა და მახასიათებლების მქონე ნივთების სასაქონლო საწყობში მიბარების ფაქტი.

ვარანტის მფლობელს საწყობში არსებული ნივთების ვარანტის საშუალებით დაგირავება შეუძლია. ამისათვის საგირავნო მოწმობაზე აღინიშნება ინდოსამენტი.

ვარანტი ასევე არის განსაზღვრულ ფასᲨი სამომავლო პეროოდᲨი აქციების Შეძენის უფლების გამცემი.

 

სხვა პოსტებისთვის ეწვიეთ ლინკს

HOJ LAW FIRM

[elementor-template id="2937"]