სარჩელის და შესაგებლის დაწერა

სარჩელის და შესაგებლის დაწერა

შესანიშნავი სიახლე: სარჩელის და შესაგებლის  დაწერა დისტანციურად

ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეტვირთა თავისი წილი სოციალური პასუხისმგებლობა და დაეშვა სარჩელის და შესაგებლის დაწერა / საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენის სერვისი მოქალაქეებისთვის.

ეს სერვისი არის ჩვენი წილი მცდელობა მოვაგვაროთ მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა საქართველოში, განსაკუთრებით რაიონებში.

მოსახლეობის დიდ ნაწილს არ აქვს შესაძლებლობა ისარგებლოს ადვოკატის სრულფასოვანი  მომსახურებით, ამიტომ ხშირად გვაკითხავენ და გვთხოვენ მხოლოდ საჩივრის, სარჩელის  ან შესაგებლის დაწერას.

მიუხედავად ბაზარზე მსგავსი მოთხოვნის არსებობისა, კვალიფიციურ იურიდიულ ფირმებში, ასევე თვითდასაქმებულ ადვოკატებთან არ ასებობდა  მსგავსი სერვისი, ვინაიდან კომერციული თვალსაზრისით იგი მომგებიანი არ არის.

სარჩელის დაწერა;

შესაგებლის დაწერა;

ცალკეული საპროცესო დოკუმენტების შედგენა;

ხელშეკრულებების შედგენა;

საკონტაქტო მონაცემები იხილეთ ლინკზე

ადვოკატი დავით მეტრეველი

ტელ: 598577703

[elementor-template id="2937"]