სტატიები

იარაღის სახეები კანონის მიხედვით

დღეს გვინდა თქვენთან ერთად განვიხილოთ იარაღის სახეები. ხშირად, ტელევიზიაში საუბრობენ რომ პირს ცივი იარაღით ან ცეცხლსასროლი იარაღით მიაყენეს ჭრილობა და ა.შ. და ჩვენც ინტერესი გვიჩნდება, თუ რა მოიაზრება ცივ იარაღში, მხოლოდ დანა თუ კიდევ სხვა

ადვოკატი ამომღებებთან დაკავშირებით

ადვოკატი ამომღებებთან დაკავშირებით   კვირა იშვიათად თუ გავა ისე რომ შეწუხებულმა მოქალაქემ არ მოგვმართოს კითხვით: პრობლემურების ამომღებმა ჩემს ახლობელს დაურეკა და რა შემიძლია ეხლა მოვიმოქმედოო. დავსვათ რამდენიმე საკითხი: 1) კანონშესაბამისია თუ არა პრობლემური სესხების შესახებ

გამოხატვის თავისუფლება

  ანი გაჩეჩილაძე საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ გამოხატვის თავიუსფლებისა და რელიგიის თავისუფლების, როგორც ძირითად უფლებათა დაპირისპირების თვალსაჩინო და უახლეს მაგალითს წარმოადგენს. იურიდიული კომპანია სამართლის ხელის იურისტების ანალიზი საკითხზე თუ სად მთავრდება გამოხატვის თავისუფლება. პრეზერვატივების ქართული ბრენდის

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები?!

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები? აშშ სასამართლი პრაქტიკის საფუძველზე ადვოკატი დავით მეტრეველი- მოსულა თუ არა შეცდომები?! რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს, თუ მართვის მოწმობის ასაღებად ემზადება, ხოლო ინსტრუქტორთან მიმდინარე პრაქტიკული მეცადინეობისას დააზიანებს მანქანას ან და

სხეულის სამართლებრივი მდგომარეობა

ადვოკატი სხეულის სამართლებრივ მდგომარეობაზე ჩვენი სხეული – ჩვენი საკუთრება?! თუ დავაკვირდებით, გამონათქვამი: ჩემი სხეული ჩემი საკუთრებაა, სულაც არ არის კანონშესაბამისი. თუ დავუშვებდით, რომ ჩვენი სხეულის ნაწილები ჩვენ გვეკუთნის, მაშინ მივიდოთით იმ დაშვებამდეც, რომ შეგვეძლებოდა მისი

არაპირდაპირი დისკრიმინაცია

ზოგჯერ ვხვდებით კომპანიების მიერ განთავსებულ ვაკანსიებს, სადაც გაუმართლებლად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, მაგალითად დამლაგებლის, მძღოლის და სხვ. პოზიციაზე. ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომელმაც არაპირდაპირი დისკრიმინაციის ცნების არსებობის შესაძლებლობაზე დააფიქრა მსოფლიო, განიხილა აშშს უზენაესმა სასამართლომ Griggs

ვაქცინაცია და მისი სამართლებრივი ასპექტები

ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მსჯელობას სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია, ასევე ზოგიერთი პირის მიერ გარკვეული მიზეზით სამედიცინო ჩარევაზე/ სისხლის გადასხმაზე უარის თქმის კანონიერების შესახებ. 2001 წლის 26 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა და  განმარტა

პაციენტის გარდაცვალების გამო საავადმყოფოს პასუხისმგებლობაზე

ადვოკატი დავით მეტრეველი პაციენტის გარდაცვალების გამო სამედიცინო დაწესებულების პასუხისმგებლობაზე, ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის გამო პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე. დიდი ხნის განმავლობაში, იურიდიულ სივრცეებში არსებობდა მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება არ

თუ პოლიციელმა გაგვაჩერა

როდის შეუძლია პოლიციელს მოქალაქის გაჩერება? რატომ გვიღებს ფოტოსურათს პოლიციელი და როდის აქვს მას ამის უფლება? რჩევა ადვოკატისგან, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ დროს; გვესაუბრება ადვოკატი დავით მეტრეველი ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთანაც, არსებობენ გამონაკლისები- ცუდი პოლიციელიბი.

„გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით“?!

„გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით“- გვატყუებენ?! ადვოკატი დავით მეტრეველი განმარტავს: “გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით”- ამ შინაარსის განცხადებებში გპირდებიან რომ გადაგვიხდიან არარეალურად მაღალ საპროცენტო სარგებელს… ზოგადად კი, რომაელები ამბობდნენ: „ზედმეტად კარგი პირობები ყოველთვის ეჭვს იწვევსო“.