სტატიები

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები?!

ადვოკატი – მოსულა თუ არა შეცდომები? აშშ სასამართლი პრაქტიკის საფუძველზე ადვოკატი დავით მეტრეველი- მოსულა თუ არა შეცდომები?! რა პასუხისმგებლობა დაეკისრება პირს, თუ მართვის მოწმობის ასაღებად ემზადება, ხოლო ინსტრუქტორთან მიმდინარე პრაქტიკული მეცადინეობისას დააზიანებს მანქანას ან და

ადვოკატი სხეულის სამართლებრივ მდგომარეობაზე ჩვენი სხეული – ჩვენი საკუთრება?! თუ დავაკვირდებით, გამონათქვამი: ჩემი სხეული ჩემი საკუთრებაა, სულაც არ არის კანონშესაბამისი. თუ დავუშვებდით, რომ ჩვენი სხეულის ნაწილები ჩვენ გვეკუთნის, მაშინ მივიდოთით იმ დაშვებამდეც, რომ შეგვეძლებოდა მისი

არაპირდაპირი დისკრიმინაცია

ზოგჯერ ვხვდებით კომპანიების მიერ განთავსებულ ვაკანსიებს, სადაც გაუმართლებლად ითხოვენ უმაღლესი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტაციას, მაგალითად დამლაგებლის, მძღოლის და სხვ. პოზიციაზე. ერთ-ერთი პირველი საქმე, რომელმაც არაპირდაპირი დისკრიმინაციის ცნების არსებობის შესაძლებლობაზე დააფიქრა მსოფლიო, განიხილა აშშს უზენაესმა სასამართლომ Griggs

ვაქცინაცია და მისი სამართლებრივი ასპექტები

ხშირად ვაწყდებით ხოლმე მსჯელობას სავალდებულო უნდა იყოს თუ არა ვაქცინაცია, ასევე ზოგიერთი პირის მიერ გარკვეული მიზეზით სამედიცინო ჩარევაზე/ სისხლის გადასხმაზე უარის თქმის კანონიერების შესახებ. 2001 წლის 26 ოქტომბერს ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ იმსჯელა და  განმარტა

პაციენტის გარდაცვალების გამო საავადმყოფოს პასუხისმგებლობაზე

ადვოკატი დავით მეტრეველი პაციენტის გარდაცვალების გამო სამედიცინო დაწესებულების პასუხისმგებლობაზე, ქონებრივი და არაქონებრივი ზიანის გამო პასუხისმგებლობის დაკისრებაზე. დიდი ხნის განმავლობაში, იურიდიულ სივრცეებში არსებობდა მოსაზრება, რომლის მიხედვითაც ოჯახის წევრის გარდაცვალების გამო არაქონებრივი ზიანის ანაზღაურების მოთხოვნის უფლება არ

თუ პოლიციელმა გაგვაჩერა

როდის შეუძლია პოლიციელს მოქალაქის გაჩერება? რატომ გვიღებს ფოტოსურათს პოლიციელი და როდის აქვს მას ამის უფლება? რჩევა ადვოკატისგან, რა უნდა მოვიმოქმედოთ ამ დროს; გვესაუბრება ადვოკატი დავით მეტრეველი ყველა ქვეყანაში, მათ შორის ჩვენთანაც, არსებობენ გამონაკლისები- ცუდი პოლიციელიბი.

„გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით“?!

„გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით“- გვატყუებენ?! ადვოკატი დავით მეტრეველი განმარტავს: “გირავდება ბინა მესაკუთრის ცხოვრების უფლებით”- ამ შინაარსის განცხადებებში გპირდებიან რომ გადაგვიხდიან არარეალურად მაღალ საპროცენტო სარგებელს… ზოგადად კი, რომაელები ამბობდნენ: „ზედმეტად კარგი პირობები ყოველთვის ეჭვს იწვევსო“.

სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლები

რა საფუძვლით შეიძლება გაგვათავისუფლონ სამსახურიდან? რა შეგვიძლია მოვითხოვოთ თუ უკანონოდ გაგვათავისუფლეს? ადვოკატი დავით მეტრეველი  სამსახურიდან გათავისუფლების საფუძვლების შესახებ. დამეთანხმებით, შრომის კოდექსი ჩვენს ქვეყანაში ბუტაფორიაა, ალბათ კლასგარეშე ლიტერატურას უფრო უნდა განვუკუთვნებდეთ… მ ა გ რ ა

შრომითი ხელშეკრულება – ფორმა და ვადა

ადვოკატი დავით მეტრეველი კომპანიებისა და დასაქმებულების უფლებებისთვის შრომითი ხელშეკრულების ფორმისა და ვადების შესახებ.  რა ფორმით უნდა დაიდოს შრომის ხელშეკრულება (ზეპირი თუ წერილობითი)?  როდის იდება ვადიანი/უვადო შრომითი ხელშეკრულება? ხელშეკრულება შეიძლება დაიდოს როგორც ზეპირად, ასევე წერილობით. პრაქტიკაში

სარჩელის და შესაგებლის დაწერა

შესანიშნავი სიახლე: სარჩელის და შესაგებლის  დაწერა დისტანციურად ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეტვირთა თავისი წილი სოციალური პასუხისმგებლობა და დაეშვა სარჩელის და შესაგებლის დაწერა / საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენის სერვისი მოქალაქეებისთვის. ეს სერვისი არის ჩვენი წილი მცდელობა მოვაგვაროთ მართლმსაჯულებაზე