სტატიები

სარჩელის და შესაგებლის დაწერა

შესანიშნავი სიახლე: სარჩელის და შესაგებლის  დაწერა დისტანციურად ჩვენმა კომპანიამ გადაწყვიტა ეტვირთა თავისი წილი სოციალური პასუხისმგებლობა და დაეშვა საპროცესო დოკუმენტაციის შედგენის სერვისი მოქალაქეებისთვის. ეს სერვისი არის ჩვენი წილი მცდელობა მოვაგვაროთ მართლმსაჯულებაზე ხელმისაწვდომობის პრობლემა საქართველოში, განსაკუთრებით რაიონებში.

საქორწინო ხელშეკრულება- სიკეთე თუ გამოუსწორებელი შეცდომა

საქორწინო ხელშეკრულება- სიკეთე თუ ოჯახის ფუძეში ჩადებული ნაღმი განსხვავებით განვითარებადი ქვეყნებისგან, განვითარებული ქვეყნების მაგალითზე თუ ვიმსჯელებთ, საქორწინო ხელშეკრულება ერთ- ერთი ხშირად გამოყენებადი აქტია. საქორწინო ხელშეკრულებით მეუღლეებმა შეიძლება მოაწესრიგონ ერთმანეთის მიმართ ქონებრივი და არაქონებრივი უფლება-მოვალეობები; მეუღლეებს

სამოტივაციო წერილის ნიმუში

გახსოვდეთ, რომ ყოველ კონკრეტულ დამსაქმებელთან ერთი და იმავე სამოტივაციო წერილის გაგზავნა შედეგს ვერ გამოიღებს, ამიტომ იყავით ყურადღებით. სამოტივაციო წერილის ნიმუში უნდა მოვარგოთ ყოველ კონკრეტულ დამსაქმებელს, რაშიც დაგეხმარებათ სამოტივაციო წერილის შედგენის ინსტრუქციები – იხილეთ როგორ დავწეროთ

როგორ დავწეროთ სამოტივაციო წერილი?

სამოტივაციო წერილის სწორი გზავნილებით დაწერა ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესია, რაც დაგეხმარებათ სასურველ ვაკანსიაში თქვენი კონკურენტუნარიანობის გაზრდაში. სამოტივაციო წერილი არ უნდა იყოს მხოლოდ დოკუმენტი, რომელიც cv-ს დანართს წარმოადგენს, არამედ იგი უნდა იყოს თქვენი პიროვნების იდენტიფიკატორი. სამოტივაციო წერილით თქვენ

5 ყველაზე მდიდარი ადვოკატი

5 ყველაზე მდიდარი ადვოკატი მსოფლიოში: ვიქაი ტონგთენ – 1.9 მილიარდი დოლარი იგი არის ტაილანდელი ადვოკატი, მაგრამ რეალურად მას კაპიტალის დიდი ნაწილი მოგროვებული აქვს არა საადვოკატო მომსახურების გაწევით მიღებული ანაზღაურებით, არამედ სხვადასხვა სფეროში ჭკვიანური ინვესტიციებით. ჯო

10 საუკეთესო გამონათქვამი ადვოკატისთვის

ადვოკატის პროფესია არ არის სტანდარტული საქმიანობა, რასაც ადამიანი მხოლოდ ვალდებულების გულისთვის ახორციელებს. იმისათვის, რომ ვიყოთ საუკეთესო ადვოკატი, საჭიროა მუდმივი მოტივაცია, თუმცა ვითვალისწინებთ გარემოებას, რომ ადვოკატიც ადამიანია, შესაბამისად ყოველთვის მოტივირებული ვერ იქნება, სწორედ ამისთვის კი საჭიროა

განქორწინება

განქორწინება ოფიციალურ ძალას იძენს რეგისტრაციის შემდეგ. იმ შემთხვევაში თუ მეუღლეები თანახმანი არიან განქორწინებაზე, მათ უნდა მიმართონ იუსტიციის სახლს, სერვისების განვითარების სააგენტოს ტერიტორიულ სამსახურს ან, თუ მეუღლე/მეუღლეები საზღვარგარეთ არიან, საქართველოს საკონსულო წარმომადგენლობას. განქორწინების რეგისტრაცია შესაძლებელია წარმომადგენლის

რა არის ვარანტი?

ვარანტი ვარანტი არის საქონლის შემნახველი სასაწყობის მიერ გაცემული დოკუმენტი, რომლითაც დასტურდება შესაბამისი სახის, რაოდენობისა და მახასიათებლების მქონე ნივთების სასაქონლო საწყობში მიბარების ფაქტი. ვარანტის მფლობელს საწყობში არსებული ნივთების ვარანტის საშუალებით დაგირავება შეუძლია. ამისათვის საგირავნო მოწმობაზე აღინიშნება

პატრულის ჯარიმის გასაჩივრება

ზოგ შემთხვევაში პატრულის მიერ დაწერილი ჯარიმა უსამართლოდ გვეჩვენება, შესაბამისად მნიშვნელოვანია  ვიცოდეთ, რომ არსებობს მექანიზმი რომლის საშუალებითაც შევძლებთ პატრულის მიერ დაწერილი ჯარიმის გასაჩივრებას ან ჯარიმის გაუქმებას. პატრულის მიერ ჯარიმის გასაჩივრების ვადაა ოქმის შედგენიდან/ჯარიმის გამოწერიდან 10დღე. თუ

ადვოკატი

ადვოკატი – ოფიციალური განმარტებით ეს არის პირი, რომლის პროფესიაა იურიდიული დახმარება გაუწიოს მოქალაქეს ან სახელმწიფო თუ საზოგადოებრივ ორგანიზაცია-დაწესებულებას. თანამედროვე ადვოკატის პროფესიაზე მსჯელობის დაწყებამდე განვიხილოთ ადვოკატი ისტორიულ პერიპეტიებში. სიტყვა ადვოკატი სხვა ენებში შესულია ლათინური Advocatus-დან. ადვოკატი